PA 03

Du som är statligt anställd får tjänstepension från din arbetsgivare. Din tjänstepension kallas PA 03 och kommer att betyda mycket för din ekonomiska trygghet i framtiden.

Din arbetsgivare betalar in motsvarande 2,5 procent av din lön varje månad till den delen i din tjänstepension som kallas ålderspension. Under ett helt arbetsliv blir det mycket pengar som du kan vara med och påverka den ekonomiska utvecklingen för. Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pengar och på vilket sätt de ska placeras. Hos SPP kan du välja mellan fondförsäkring och traditionell försäkring.

Fondförsäkring

Passar dig som:

 • Vill bestämma själv hur ditt försäkringskapital ska förvaltas i fondförsäkringen.
 • Vill ha eget inflytande över ditt sparande.
 • Vill ha bra möjligheter till god tillväxt.

Traditionell försäkring

Passar dig som:

 • Vill att vi tar hand om och placerar dina pensionspengar fram till din pension.
 • Vill ha en garanterad pensionsutbetalning med möjlighet till extra avkastning för dina insatta premier.

Hur gör du ditt val?

Det är valcentralen SPV som sköter valet och administrationen av Individuell ålderspension PA 03.

Du gör ditt val direkt hos valcentralen SPV .


Kontakta oss

Kontakta gärna Kundcenter på 0771-533 533 så hjälper vi dig med ditt val. 


Varför ska du välja SPP för din tjänstepension?

Det enkla valet

Vår entrélösning SPP Bygga och SPP Leva är ett sparande med goda förutsättningar för både tillväxt och trygghet.

Hållbart sparande

Du kan enkelt välja fonder med fokus på långsiktig hållbarhet.

Prisbelönt support

När du ringer SPP möter du ett kundcenter som belönats för sin goda service.

Lär dig mer om PA 03

 • Din tjänstepension om du är statligt anställd.
 • Du börjar tjäna in till PA 03 när du fyller 23 år.
 • Gäller för dig som är född 1943 eller senare (1948 för flygledare och yrkesofficerare).
 • Det ingår Individuell ålderspension som en del av tjänstepensionsavtalet.
 • Din arbetsgivare betalar varje år in en premie som motsvarar 2,5 procent av din lön för Individuell ålderspension.
 • Du kan välja hur och hos vilket bolag du vill att ålderspensionspremien motsvarande 2,5 procent av din lön ska förvaltas.
 • Du kan välja mellan två sparformer: traditionell försäkring och fondförsäkring.
 • Väljer du att placera din premie hos SPP får du en försäkring med återbetalningsskydd, du kan välja bort återbetalningsskyddet.
 • Gör du inget val placeras din premie i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner.
 • Första gången du ska välja får du en valblankett hemskickad från valcentralen. Valen administreras av SPV, Statens tjänstepensionsverk.
 • Du kan välja att placera din indivuduella ålderspension i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

Fondförsäkring

Passar dig som:

 • Vill bestämma själv hur ditt försäkringskapital ska förvaltas i fondförsäkringen.
 • Vill ha eget inflytande över ditt sparande.
 • Vill ha bra möjligheter till god tillväxt.

Först placeras premien automatiskt i SPPs entrélösning, SPP Bygga och SPP Leva, som är särskilt utvecklad för pensionssparande. Vill du sedan byta fondalternativ kan du, utan avgift, byta så snart du fått ditt försäkringsbevis. Du kan välja upp till 10 fondalternativ i din försäkring och du är inte låst till de fonder du väljer från början utan kan när som helst, utan avgift, byta fonder.

Traditionell försäkring

Passar dig som:

 • Vill att vi tar hand om och placerar dina pensionspengar fram till din pension.
 • Vill ha en garanterad pensionsutbetalning med möjlighet till extra avkastning för dina insatta premier.

Läs mer om traditionell försäkring

För dig som inte vill engagera dig så mycket i fondval är vår smarta entrélösning det enkla valet. Den är individuellt anpassad till just din ålder och tanken är att den ska passa dig under hela livet. Lösningen är en kombination av två fonder, SPP Bygga och SPP Leva.

Inledningsvis handlar det om att spara ihop ett så stort försäkringskapital som möjligt inför din pension. Kapitalet placeras i SPP Bygga som är en aktiefond. Detta innebär en högre risk men skapar samtidigt möjligheter till en god avkastning.

Från 56 års ålder och fram till pensioneringen övergår placeringen av kapitalet successivt till SPP Leva, vilket innebär att risknivån trappas ned och fokus övergår till att eftersträva jämna pensionsutbetalningar, samtidigt som pengarna får möjlighet att fortsätta växa. Du får ett bekvämt och enkelt sparande till låga avgifter.

SPP Bygga

Om du har mer än 10 år kvar till pension när du börjar spara i vår fondlösning hamnar 100 procent av pengarna i fonden SPP Bygga. Fokus ligger då på så stor tillväxt som möjligt. 10 år innan det är dags att gå i pension flyttas dina placeringar successivt över till SPP Leva.

 • Indexförvaltad aktiefond med en global placeringsinriktning.
 • Fördelningen är cirka 70 procent på den globala aktiemarknaden och cirka 30 procent på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer om SPP Bygga

SPP Leva

När det är dags för dig att gå i pension är hela ditt försäkringskapital flyttat till SPP Leva. Här ligger sedan pengarna kvar under hela utbetalningstiden. Detta för att få en så stabil och trygg utveckling som möjligt när du väl gått i pension.

 • Blandfond med en huvudsaklig placering i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument.
 • Fonden kan även innehålla en mindre andel aktier.

 Läs mer om SPP Leva

 

Innehållet i SPP Bygga och SPP Leva

Förvaltningsavgiften är 0,4 procent per år fram till 56 år. Därefter sjunker den successivt med 0,02 procent per år och från 65 år stannar avgiften slutligen på 0,2 procent.

När du väljer fondförsäkring hos SPP placeras dina pengar först i SPPs entrélösning, SPP Bygga och SPP Leva, som är särskilt utvecklad för pensionssparande. Vill du sedan byta fondalternativ kan du, utan avgift, byta så snart du fått ditt försäkringsbevis. SPP har flera fonder som är särskilt utvalda och rabatterade för just PA 03. I utbudet finns såväl SPPs egna fonder som fonder från andra ledande förvaltare i Sverige och utomlands. Du kan välja upp till 10 fondalternativ och du är inte låst till de fonder du väljer från början utan kan när som helst byta dessa.

Fondutbud för PA 03 tecknad före 2010-12-31 (ordinarie)

Fondutbud för PA 03 tecknad 2011-01-01 eller senare

Om du har familj kan du skydda dem om du avlider genom att teckna ett återbetalningsskydd. Med återbetalningsskydd får dina förmånstagare (maka/make/sambo/barn) dina sparade pensionspengar om du avlider innan eller under tiden din pension betalas ut.

Det är bra att ha som vana att se över sitt återbetalningsskydd någon gång per år för att se till att det stämmer med din nuvarande livssituation. Om dina barn till exempel har vuxit upp och är självförsörjande kanske det inte längre finns någon anledning att ha återbetalningsskydd. Du kan alltid lägga till eller ta bort ett återbetalningsskydd om din familjesituation förändras. Din egen pension blir nämligen lite lägre om du har återbetalningsskydd.

Med återbetalningsskydd

Vem får vad?

 • Om du går bort innan du börjar ta ut din pension får dina förmånstagare ditt sparade försäkringskapital utbetalt.
 • Om du går bort efter det att du börjat ta ut din pension - utbetalningarna övergår till förmånstagarna med samma belopp som du själv skulle ha fått.

Vad händer med din egen pension?

 • Din egen pension blir något lägre med återbetalningsskydd.
 • Du betalar ingenting för ett återbetalningsskydd men du får inte vara med och dela på någon riskkompensation, vilket gör din egen pension lägre. Riskkompensation är pengar som kommer från andra pensionssparare hos SPP som avlidit och inte haft återbetalningsskydd.

Utan återbetalningsskydd

Vem får vad?

 • Din försäkring upphör om du går bort innan hela försäkringskapitalet betalats ut och din familj får inte ta del av ditt sparade försäkringskapital.

Vad händer med din egen pension?

 • Din egen pension blir något högre.
 • Ditt försäkringskapital omvandlas till riskkompensation som fördelas till andra pensionssparare hos SPP.
 • Under tiden du pensionssparar får du ett tillskott till ditt sparande genom riskkompensationen som är pengar som kommer från andra pensionssparare hos SPP som avlidit och inte haft något återbetalningsskydd.

Snabbfakta

Försäkringsgivare
SPP Pension & Försäkring AB (publ)
Valcentral
SPV
Placering hos SPP
Fond- eller traditionell förvaltning
Inträdesålder
Från 23 år
Premie
2,5 procent av din månadslön
Utbetalning från
65 år (tidigast 61)
Utbetalningstid
Livet ut. Om pensionstidpunkten tidigareläggs kommer pensionskapitalet att utbetalas som en temporär pensions som upphör vid 65 års ålder
Tillval
Återbetalningsskydd
Flytträtt
Ja
Entrélösning
SPP Bygga och SPP Leva
Om du inte gör ett val
Traditionell försäkring med återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner

Relaterade dokument