Google+

Välkommen till Kundcenter

Kundcenter

Hur kan vi hjälpa just dig? Vi på Kundcenter kan svara på det mesta som rör ditt pensionssparande och skulle du önska rådgivning hjälper vi såklart till med det. Här nedan kan du se våra vanligaste frågor just nu – klicka på plustecknet för att läsa svaret.

Välkommen att kontakta oss!

Det går för närvarande inte att logga in med e-legitimation på våra Internettjänster om du har uppgraderat till Internet Explorer 11. Vi rekommenderar att du använder Chrome, Firefox eller IE version 8 till 10 tills vidare.

Vanligaste frågorna just nu


Årets värdebesked skickas ut under mars månad. Värdebeskeden skickas ut i postnummerordning och börjar med områden som har ett postnummer som börjar på 1.

Avkastningsskatt är en schablonskatt – det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt pensionskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar avkastningsskatten från ditt pensionskapital och betalar in den till Skatteverket.

Beroende på nivån på din garanterade ränta och vilken fas av ditt sparande du befinner dig i placeras ditt försäkringskapital i en eller flera investeringsportföljer med olika placeringsinriktning. De olika investeringsportföljerna kan du läsa mer om här: https://www2.spp.se/cms/privat/forvaltning/traditionell-forsakring/.

Utvecklingen av dessa portföljer beror på vad de investerat i och traditionell försäkring består till största del av räntebärande tillgångar och endast en liten del aktier. Målet med förvaltningen av investeringsportföljerna är en god och jämn avkastning samtidigt som garanterad värdetillväxt säkerställs. Det finns tydliga regler för hur bolaget får placera traditionella försäkringar, dessa regler är till för att skydda konsumenten. Bland annat kommer ett nytt europeiskt regelverk som ger starkare konsumentskydd och placeringsinriktningen styrs i allt större grad av myndigheternas tuffare kapitaltäckningsregler.

Nej det kan du inte utan du har i en traditionell försäkring överlåtit ansvaret och risken till SPP. Vissa försäkringar går att kostnadsfritt göra om från traditionell förvaltning till förvaltning i fonder. För mer information om detta vänligen kontakta vårt Kundcenter eller studera denna länk https://www2.spp.se/cms/privat/hjalp-guider/andra-i-ditt-sparande/byte-av-forvaltningsform/.

Försäkringskapitalet är enbart det aktuella läget i försäkringen just nu och påverkar inte din garanti som är ditt garanterade kapital. Ditt garanterade kapital består av det inbetalda kapitalet som varje år växer med din garanterade ränta minus avgifter och skatt. Detta kan du följa via ditt värdebesked under posten "Garanterat kapital per 1 januari 2013" och sedan utgående garanterat kapital under posten "Garanterat kapital per 31 december 2013". Detta kapital är du alltid garanterad och kapitalet växer årligen med den garanterade nettoräntan, oavsett vad som händer på marknaden. Om ditt försäkringskapital (det faktiska värdet) skulle vara lägre än ditt garanterade kapital när du går i pension så skjuter SPP till kapital i och med att du alltid ska få ut det vi garanterat dig.

Kontoändringar görs skriftligen och helst via våra blanketter. Då det finns olika blanketter beroende på vilken typ av utbetalning du har ber vi dig kontakta oss för hjälp.

 

Kom ihåg att vi alltid behöver din underskrift när det gäller ändring av kontonummer!

Har du loggat in på vår Internettjänst med e-legitimation i form av BankID, Mobilt BankID eller Telias e-legitimation kan du chatta med oss på Kundcenter.

Skydd för efterlevande, eller återbetalningsskydd och efterlevandeskydd som det också kallas, fungerar olika beroende på vilken typ av försäkring du har. Generellt innebär det att din pension tillfaller dina förmånstagare när du avlider och har du inget skydd för efterlevande tillfaller ditt kapital andra sparare.

 

Vill du veta om hur efterlevandeskyddet ser ut på din försäkring kan du logga in på Internettjänsten eller kontakta oss per telefon. För mer information om hur ditt förmånstagarförordnande ser ut ber vi dig också kontakta oss per telefon så skickar vi ut en översikt per post.

Privat pensionsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring kan generellt betalas ut från 55 års ålder, men det kan variera beroende på försäkring. Vill du ta ut din pension före ordinarie pensionsålder ber vi dig kontakta oss per telefon tre till fyra månader innan önskat startdatum.

När det gäller privat pensionsförsäkring och tjänstepension skickar vi per automatik ut en blankett samt information om din kommande utbetalning ungefär fyra till sex månader innan ordinarie pensionsålder. Har du inte fått informationen senast tre månader innan eller om du behöver hjälp att fylla i blanketten ber vi dig kontakta oss.

Via vår Internettjänst kan du se information om din kommande utbetalning. Vi skickar även ut information om din utbetalning per post cirka fyra till sex månader innan ordinarie pensionsålder.

Du kommer ha din kontrolluppgift till handa senast den 31 januari 2014.

Fondförsäkring: Bankgironummer 5994-8075

Traditionell försäkring: Bankgironummer 5913-6994

Ange ditt försäkringsnummer vid inbetalning. Gör du din insättning via Internet anger du ditt personnummer som betalningsavsändare.